ร่วมงานกับเรา

บริษัท ดีพีดี คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

 

1. ตำแหน่ง A

 

ลักษณะงาน

สถานที่ทำงาน

คุณสมบัติ

การศึกษา

เพศ

อายุ

อื่นๆ

  ออกแบบ โครงสร้าง  เซฮร์เวย์งาน

  ---บ้าน หรือ บริษัท

  ---รักในงานออกแบบบ ดีไซน์

  ----เรียนรู้พัฒนาตนเอง

  ---------ชาย--- หญิง

  --------ไม่จำกัด-------------

  ----------------------------------

2. ตำแหน่ง B

ลักษณะงาน

สถานที่ทำงาน

คุณสมบัติ

การศึกษา

เพศ

อายุ

อื่นๆ

  เลขา  กราฟฟิก  เวป ดีไซน์เนอร์

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

 Design by webONE studio